logo firmy Ramboss, s. r. o.


• realizace občanských a bytových staveb, novostavby, rekonstrukce od projektu po kolaudaci

• zajišťujeme na klíč v celém rozsahu formou generální dodávky díla

• novostavby RD realizujeme bez složené finanční zálohy před započetím díla a fakturaci provádíme až po dokončení a předání prací a) hrubé stavby RD b) ukončení díla a předání RD

• termín realizace RD: 4 až 6 měsíců (od nabytí právní moci stavebního povolení )

• záruka a garance na práce HSV: 48 měsíců

• provádíme odborný autorizovaný stavební dozor i u cizích staveb

• bezplatné odborné konzultace a poradenství pro soukromé osoby !!!

• nabízíme zásobování vašich staveb

• zásobování staveb
na základě smluvního ujednání zajišťujeme kompletní zásobování i cizích staveb na klíč podle předané projektové dokumentace v termínu harmonogramu díla.

stavba


Valid XHTML 1.0 Transitional