logo firmy Ramboss, s. r. o.


Vytváříme nový efektivní systém správy budov, který na základě důsledné prevence prodlouží životnost a provozní schopnost technického domovního zařízení, ale i základních stavebních konstrukčních skupin bytových objektů.

Vlastní technický stav a pasportizace domu, garantuje možnosti naplánovat s předstihem běžné a generální opravy pro včasnou reprodukci základního fondu ve vztahu užívání a životnosti domovního zařízení vč. časových a finančních nároků, což minimalizuje havarijní stavy objektů.

Realizace vlastních oprav v rámci správy objektu není limitována částkou vlastních finančních prostředků ve fondu oprav příslušného domu, ale pouze technickou a technologickou skutečností stavu celého zařízení.

S ohledem na vlastní technický servis s odpovídající stavební kapacitou jsou ceny všech realizovaných oprav a rekonstrukcí nižší cca o 5-10% proti cenám tržním.

Pro lepší a klidné bydlení Vám nabízíme služby, které Vám ušetří čas, peníze, ale i starosti.

stavba


Valid XHTML 1.0 Transitional