logo firmy Ramboss, s. r. o.


ODBORNÁ PŘÍPRAVA A VEDENÍ STAVBY VÁM UŠETŘÍ ČAS, PENÍZE, ALE I STAROSTI

Vhodná služba pro všechny stavebníky a investory bez zkušeností a odborné kvalifikace v přípravě a řízení stavby.

• V rámci inženýrské činnosti zajistíme pro stavebníka (investora) veškerou technickou přípravu díla od výběrového řízení projektanta a dodavatele až po projednání a vyřízení stavebního povolení.

• Technický dozor investora ( TDI ) Vám zajistí odbornou technickou kontrolu a hospodárnost při realizaci Vaší stavby (investičního záměru) již od projektu až po kolaudaci.

• Garantuje odborné provedení díla v souladu s projektovou dokumentací, dodržování pracovních a technologických postupů, jakost materiálové dodávky včetně plnění časového a finančního ujednání díla.

• Koordinuje termíny kontrolních dnů, předepsaných funkčních a provozních zkoušek díla včetně termínu dokončení a kolaudace...

stavba


Valid XHTML 1.0 Transitional